Υπογράφτηκε η δωρεάν ασφάλιση των παιδιών που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κορινθιων