Δείτε τη συνέντευξη που έδωσε ο υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σ. Μουρικης. 

Τι είπε για τις ενστάσεις το πρόγραμμα του και το συνδυασμό αλλά και το Βασίλη Νανόπουλο.