Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα στην αίθουσα του δημοτικού Συμβουλίου
ο Αλέξανδρος Πνευματικός για όλα τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.