Συνέντευξη για το Ευρωπαϊκό Αγροδιατροφικό Πρόγραμμα FOCUS: Ενίσχυση των αγροδιατροφικών ΜΜΕ στην περιοχή των Βαλκανίων-Μεσογείου χάρη στο Interreg

0

1.Ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα; Και ποια η σημασία αυτού του τομέα για την ελληνική οικονομία, ποια η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή;

Οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου κατά πλειονότητα είναι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις. Λόγω του μεγέθους τους, δεν μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα οικονομίες κλίμακας ενώ η ανταγωνιστικότητα που παρατηρείται στον κλάδο απαιτεί τις οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν σχετικά χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και χαμηλή ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της γνώσης. Φυσικά, ο τομέας της Αγροδιατροφής είναι από τους πιο σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και έχει ιδιαίτερη σημασία για το ΑΕΠ, την απασχόληση, αλλά και τις εξαγωγές της Ελλάδας.

2. Πόσο βοήθησε επί της ουσίας το πρόγραμμα στον παραγωγικό τομέα της Αγροδιατροφής τις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος?

Ουσιαστικά, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έλαβαν μία σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέσα από τις οποίες ήρθαν σε επαφή με εγκεκριμένους επιστήμονες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συζήτησαν τις ανάγκες τους και με βάση αυτές τους προτάθηκαν ιδέες με τις οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν διάφορες διαδικασίες ή προϊόντα στην επιχείρηση τους. Για τις ιδέες δημιουργήθηκε και μια μελέτη σκοπιμότητας (feasibility plan) για κάθε επιχείρηση. Επίσης, παρακολούθησαν σεμινάρια που είχαν στόχο να τους παρέχουν πληροφορίες για νέες τάσεις και τεχνικές στην Αγροδιατροφή και ήρθαν σε επαφή με αντίστοιχες ΜΜΕ των υπόλοιπων χωρών που συμμετείχαν στο FOCUS, αντάλλαξαν γνώσεις και τεχνικές.

3. Μπορούν πραγματικά οι ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου να «σταθούν» και να αναπτυχθούν εποικοδομητικά στις Ευρωπαϊκές αγορές με γνώμονα την καινοτομία αλλά και την γνώση που λαμβάνουν από τέτοια προγράμματα της ΕΕ

Φυσικά! Υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα ΜΜΕ που εξάγουν τα προϊόντα τους σε Ευρωπαϊκές αγορές, σε ολόκληρη την Ελλάδα, και startup επιχειρήσεις και πιο παλιές επιχειρήσεις, συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τους ενδιαφέρει η συνεχής ανάπτυξη και καινοτομία της επιχείρησης. Επίσης, προσέχουν τα προιόντα τους, έχουν ένα σχετικά καλό branding, & Packaging, έχουν μια σχετική εξωστρέφεια και φυσικά ακολουθούν όλες τις Ευρωπαϊκές τάσεις σε σχέση με τις διάφορες πιστοποιήσεις, αδειοδοτήσεις, κλπ. Για αυτό το λόγο είναι και ανοικτές σε νέες προκλήσεις, σε νέες γνώσεις και συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα.

4. Ποια τα οφέλη που έχουν υπάρξει για τις ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση που έλαβαν; Ποια είναι, δηλαδή, τα αποτελέσματα και ποιες οι επόμενες ενέργειες του;

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο FOCUS ωφελήθηκαν, όπως ανέφερα από υποστηρικτικές υπηρεσίες, που περιλάμβαναν, δράσεις κατάρτισης, επιχειρηματικότητας και δραστηριότητες δικτύωσης. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε επιτόπιες επισκέψεις στις ΜΜΕ, προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά τις ανάγκες τους με συνεργάτες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τους προτείνουμε καινοτόμες ιδέες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις τους. Σε συνέχεια των επισκέψεων, αναπτύξαμε μελέτες σκοπιμότητας, που εξέταζαν την εφικτότητα κάθε καινοτομίας στην επιχείρηση. Αυτές οι μελέτες μπορούν να αξιοποιηθούν από τις ΜΜΕ και να εφαρμοστεί η ιδέα στην πράξη ανά πάσα στιγμή. Σημαντική δράση με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας ήταν και μια εκδήλωση στην Κύπρο, όπου ήρθαν σε επαφή ΜΜΕ και από τις 4 χώρες του προγράμματος

5. Πως μπορεί μια ΜΜΕ της Περιφέρειας μας να λάβει μέρος σε παρόμοια τέτοια προγράμματα στο μέλλον? Και επίσης, μπορεί πραγματικά ο Έλληνας παραγωγός μέσα από τέτοια προγράμματα να γίνει πιο ανταγωνιστικός στην αγορά της ΕΕ?

Τέτοια προγράμματα κάνουν πολλές δράσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας. Στην περίπτωση του FOCUS, η Περιφέρεια έστελνε προσκλήσεις στις επιχειρήσεις και έβγαζε ενημερωτικά δελτία. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε τέτοιες προσκλήσεις και για να απαντήσω και στη δεύτερη ερώτησή σας, ναι, ο Έλληνας παραγωγός μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός στην αγορά της ΕΕ, μέσα από τέτοια προγράμματα, καθώς λαμβάνει νέες γνώσεις, πληροφορίες και γνωρίζει νέα άτομα που θα πρέπει να αξιοποιήσει προς όφελός του για να αναπτυχθεί.

Leave a Reply