Την εκδήλωση ξεκίνησε ο δήμαρχος Κορινθίων που έδωσε το ιστορικό και περιέγραψε την πρόταση των Δήμων απέναντι στην πρόταση της Περιφέρειας.