Συνεχίζει να ισχυροποιείται η Motor Oil

0

Την ολοκλήρωση της απόκτησης των έξι εταιρείων της Teforto Holdings Limited, οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ένδεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW, ανακοίνωσε η Motor Oil.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 117,1 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 31ης Μαρτίου 2021, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 14 Μαϊου 2021 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση από την TEFORTO HOLDINGS LIMITED* του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου έξι εταιρειών οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ένδεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Οι παραπάνω έξι εταιρείες διαθέτουν, εκτός από τα δώδεκα αιολικά πάρκα, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ολοκληρώθηκε στις 17 Μαϊου 2021 με την καταβολή ποσού EUR 117,1 εκατ.

Leave a Reply