Συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ με φυτωριούχους εσπεριδοειδών και αμπέλου

0

Φυτωριούχοι

Συνάντηση είχαν την Πέμπτη 04/06/2015 στην Βουλή, βουλευτές της ΕΠΕΚΕ Αγροτικής Ανάπτυξης

του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας Φάνης Κουρεμπές με εκπροσώπους

συλλόγων φυτωριούχων που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς των εσπεριδοειδών και της

αμπέλου και με εκπροσώπους του Υπουργείου, με σκοπό την συζήτηση βασικών προβλημάτων του

συγκεκριμένου κλάδου.

Από όλους τους παρευρισκόμενους τέθηκε ως επιτακτική ανάγκη η άμεση στελέχωση και

ενεργοποίηση όλων των κρατικών δομών (Δενδροκομικοί Σταθμοί Ξυλοκάστρου και Πόρου, Κρατικό

Κτήμα Βέλου) ώστε να παρέχουν πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό, ενώ από την πλευρά του

Υπουργείου παρουσιάστηκαν κάποια πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Από τους φυτωριούχους τέθηκε κυρίως το ζήτημα της ανάπτυξης και στήριξης της εγχώριας

παραγωγής πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, ώστε να μην είναι αναγκασμένοι, ακόμα και

για ελληνικές ποικιλίες, να κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό, της συμπλήρωσης του νομοθετικού

πλαισίου όπως και η εξασφάλιση της διενέργειας όλων των απαιτούμενων φυτουγειονομικών ελέγχων

που να εξασφαλίζουν φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις

υπάρχουσες απαιτήσεις και να μπορεί να σταθεί στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τέλος, συζήτηση έγινε για την ανάγκη άμεσων μέτρων προστασίας της αγροτικής παραγωγής από

κινδύνους όπως το καταστροφικό βακτήριο Xyllela, όπως επίσης και για την ανάγκη καταγραφής,

κατοχύρωσης και εξυγίανσης εθνικών ποικιλιών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να χαθούν ή να

“κλαπούν” και να μπορούν να αξιοποιηθούν για την εγχώρια παραγωγή.

Από το βουλευτή Κορινθίας, τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία που έχει για το νομό η παραγωγή υγιούς

πολλαπλασιαστικού υλικού, μιας και αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα τόσο στη

δυτική Κορινθία, όσο και στην περιοχή της Νεμέας, καθώς και η αξιοποίηση των κρατικών κτημάτων

στο Ξυλόκαστρο και στο Βέλο στην κατεύθυνση αυτή αλλά και η συμβολή τους στην υλοποίηση της

εθνικής αγροτικής πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Επίσης δεσμεύτηκε για την συνέχιση της συνεργασίας με όλους τους τοπικούς φορείς για την γρήγορη

και ουσιαστική επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του κλάδου.

Leave a Reply