Συνάντηση Κολλια στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ενιαία ενισχυση

0

image

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γρηγόρη Αποστολάκο είχε ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης. Ο κ. Κόλλιας έθεσε επί τάπητος τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις τηλεπισκοπήσεις, καθώς επίσης και περιπτώσεις παρακράτησης χρημάτων από τα δικαιούμενα ποσά. Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Κόλλιας δήλωσε:

«Όπως είχα ενημερώσει εγκαίρως τους αγρότες της Κορινθίας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε την περασμένη Τρίτη στην καταβολή του 50% της ενιαίας ενίσχυσης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι, έπειτα από τις πιέσεις που ασκήσαμε και τις ενστάσεις που διατυπώσαμε εντός και εκτός Βουλής, η ενιαία ενίσχυση κατατέθηκε ακέραιη στους λογαριασμούς των αγροτών.

Θέλω να τονίσω ότι ορισμένες περιπτώσεις παρακρατήσεων που μου αναϕέρονται δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε με τον ΟΓΑ. Τέτοιες περιπτώσεις οϕείλονται στο γεγονός ότι οι λογαριασμοί στους οποίους κατατίθεται η ενιαία ενίσχυση δεν έχουν δηλωθεί από τους αγρότες ως ακατάσχετοι. Έτσι, εάν υπάρχει ανοιχτή οϕειλή στην Εϕορία, η τράπεζα έχει εντολή αυτόματα να δεσμεύει οποιαδήποτε ποσά κατατίθενται σε αυτούς τους λογαριασμούς, χωρίς να εξετάζεται από πού προέρχονται. Όσοι αγρότες επιθυμούν να δηλώσουν τους λογαριασμούς αυτούς ως ακατάσχετους θα πρέπει να απευθυνθούν στην τράπεζά τους και τις τοπικές Δ.Ο.Υ.

Ένα θέμα που έθεσα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.Αποστολάκο αϕορά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας των τηλεπισκοπήσεων. Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη σωστή εϕαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την ορθή καταγραϕή των καλλιεργούμενων εκτάσεων, απαιτεί τη δορυϕορική απεικόνιση των αγροτεμαχίων. Δυστυχώς στη χώρα μας, με το ιδιάζον γεωγραϕικό ανάγλυϕο, η απεικόνιση αυτή δημιουργεί συχνά προβλήματα, διότι πολλές ϕορές τα χωράϕια βρίσκονται σε σημεία που δεν βλέπει ο δορυϕόρος.  

Έτσι, σε κάποιους αγρότες σημειώνονται αλληλεπικαλύψεις ή υπερβάσεις, ώστε η δήλωση ΟΣΔΕ δεν συμϕωνεί με τα δορυϕορικά ευρήματα. Όσοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, πρέπει άμεσα να έρθουν σε επαϕή με την τοπική τους Ένωση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Κορίνθου, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικές δηλώσεις και να ζητήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Ο κ. Πρόεδρος μου επιβεβαίωσε ότι το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοιχτό για διορθώσεις, παραλαμβάνει άμεσα τις αιτήσεις και, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων, πραγματοποιεί τις πληρωμές. Θέλω επομένως να τονίσω ότι όσο πιο γρήγορα οι αγρότες μας προβούν σε αυτή τη διαδικασία, τόσο ταχύτερα θα λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Τέλος, επειδή πολλοί αγρότες στην Κορινθία με ρωτούν γιατί έλαβαν ϕέτος χαμηλότερη κοινοτική επιδότηση, θέλω να τους ενημερώσω ότι αυτό οϕείλεται στη μεταβατική εϕαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δηλαδή στη μετάβαση από το ιστορικό στο περιϕερειακό μοντέλο. Από του χρόνου, το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων συνδέεται πλέον με την πραγματική παραγωγή, αλλά και με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας, ενώ μεταϕέρονται περισσότερα κονδύλια στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση, προβαίνει από ϕέτος σε αναπροσαρμογές, οι οποίες επισημαίνω ότι δεν αϕορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά γίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης.»

Leave a Reply