Συμμετοχή του δημου Κορινθίων στο διεθνές συνέδριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης: Σκέψεις για τον 21ο Αιώνα»

0

Ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Συνεταιριστικό Ίδρυμα για Διεθνείς
Μελέτες και το California School of Integral Studies.

Το Συνέδριο με θέμα «Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης: Σκέψεις για
τον 21ο Αιώνα», διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από
τη Ρωσική Επανάσταση, η οποία αποτελεί ιστορικό γεγονός με αποφασιστική
επιρροή στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 26-29 Οκτωβρίου 2017 στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 

Εκ του γραφείου τύπου

Leave a Reply