Δείτε την ώρα της συλληψης όπως την κατέγραψε ο φακός του Φλορίν Κραους