Συγχαρητήρια στο Δήμο Κορινθίων. Ράμπα για ΑΜΕΑ στην κεντρικότερη παραλία της πόλης

0

Η αλλαγή κουλτούρας που επικρατεί στο Δήμο Κορινθίων αποδεικνύεται με κινήσεις σαν αυτή.

Ράμπα ΑΜΕΑ θα κατασκευαστεί στην κεντρικότερη παραλία του δήμου την παραλία Καλάμια που πρόσφατα βραβεύτηκε με τη γαλάζια σημαία.

Έτσι διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.

Απάντηση