Συμπράττει με τη Συμμαχία Πολιτών ο Γιάννης Γκεζερλης και η Νέα Ορμη

0

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθέσεις και οι συνεργασίες αποτελούν το θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας και πρέπει να στηρίζονται σε προγράμματα και απόψεις .

Με τη βούληση των συμπολιτών μας συνθέτουμε τα δύο προγράμματα « Συμμαχία πολιτών» και «Νέα ορμή» από κοινού σε μία συνεργασία, με στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας

Μαζί για την πόλη

Μαζί για την περιφέρεια του δήμου

Έχουμε και εμπειρία , και διάθεση για την αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση του δήμου

Leave a Reply