Στρατηγική συνεργασία MATEGO – MAN

0

image

Η MATEGO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΝ. Η MATEGO ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ,ΣΤΟΧΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η MATEGO ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.

Leave a Reply