Στους 10 ευρωβουλευτές «με τη μεγαλύτερη Πολιτική και Κοινωνική επιρροή» ο Παπαδημούλης

0
ÅêäÞëùóç ìå ôßôëï «ÐñïïäåõôéêÞ óõììá÷ßá ãéá äçìïêñáôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ Åõñþðç - ¼÷é óôïí íåïöéëåëåõèåñéóìü êáé ôçí áêñïäåîéÜ ïðéóèïäñüìçóç - Ç ðñüêëçóç ôùí Åõñùåêëïãþí». Ç åêäÞëùóç ïñãáíþíåôáé ìå áöïñìÞ ôçí Ýêäïóç ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ ôïõ Åõñùêïéíïâïõëßïõ êáé åðéêåöáëÞò ôçò åõñùïìÜäáò ÓÕÑÉÆÁ, ÄçìÞôñç Ðáðáäçìïýëç, ãéá ôïí äçìüóéï áðïëïãéóìü ôïõ Ýñãïõ ôïõ óôï ÅÊ (2017-2019), ÄåõôÝñá 28 Éáíïõáñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Στους 10 ευρωβουλευτές «με τη μεγαλύτερη Πολιτική και Κοινωνική επιρροή», αξιολογείται ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση απολογισμού, που έδωσε στη δημοσιότητα το εξειδικευμένο μέσο αξιολόγησης και παρακολούθησης των ευρωπαϊκών θεσμών «Vote Watch Europe», σύμφωνα με ανακοίνωση του Έλληνα ευρωβουλευτή.

Στην λίστα με τους διακριθέντες Ευρωπαίους κοινοβουλευτικούς influencers, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Νταβίντ Μαρία Σασόλι (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Αντόνιο Ταγιάνι (πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Ιράτκε Γκαρθία Πέρεζ (Επικεφαλής της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών), Μανφρεντ Βέμπερ (Επικεφαλής του ΕΛΚ), Γκι Φέρχοφσταντ (Επικεφαλής Φιλελευθέρων και Δημοκρατών).

Όπως αναφέρεται, στην έκθεση του Vote Watch EU, η αξιολόγηση βασίζεται στη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες δράσεις κάθε βουλευτή του ΕΚ κατά την άσκηση της εντολής του σε διάφορες κατηγορίες όπως: άμεση διαμόρφωση των εκθέσεων του Κοινοβουλίου, ηγετικές θέσεις σε κοινοβουλευτικά όργανα (Προεδρείο, Επιτροπές κ.λπ.) και δύναμη του πολιτικού δικτύου του κάθε Ευρωβουλευτή (θέσεις εντός της πολιτικής του ομάδας, κόμμα, πρόσβαση στην κυβέρνηση).

πηγη

Leave a Reply