Με ομιλία στον Άσσο ολοκλήρωσε την προεκλογική της καμπάνια η Σοφία Αναγνωσταρα που είναι και η γενετειρα της.

Το παρόν έδωσαν πολιτικοί της φίλοι και κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν με ενδιαφέρον το μήνυμα της για τις 7 Ιουλίου.