Στο Βοχαϊκό τα συνεργεία καθαριότητας & περιβάλλοντος του Δ. Βέλου Βόχας

0

Τα συνεργεία καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου Βέλου Βόχας
συνέχιzoyn τις εργασίες καθαρισμού
στην κοινότητα Βοχαϊκού.

Leave a Reply