Τα συνεργεία καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου Βέλου Βόχας
συνέχιzoyn τις εργασίες καθαρισμού
στην κοινότητα Βοχαϊκού.