Στο ΣτΕ πατέρας 16 παιδιών για το αφορολόγητο

0

ste

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται να αποφανθεί για τη μη πρόβλεψη αφορολόγητου ορίου για πολύτεκνους ύστερα από προσφυγή πολίτη που έχει 16 παιδιά, εκ των οποίων τα 12 ζουν μαζί του!

Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν είναι αντισυνταγματική «η παράλειψη του νομοθέτη να λάβει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, υπό τη μορφή είτε θεσπίσεως αφορολόγητου ορίου στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπέρ των οικογενειών αυτών είτε προβλέψεως διαδικασίας για την απόδειξη της φοροδοτικής τους ικανότητας».

Ο πολύτεκνος υποστηρίζει ότι η Πολιτεία πρέπει να καθορίσει ένα αφορολόγητο όριο για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς μάλιστα το ίδιο το Σύνταγμα προστατεύει τον θεσμό της οικογένειας.

Το αφορολόγητο αυτό όριο (φοροδοτική ικανότητα) πρέπει να είναι μαχητό, επισημαίνει ο προσφεύγων πολύτεκνος. Δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα ανταπόδειξης από τον φορολογούμενο ότι π.χ. οι δαπάνες διαβίωσης της οικογένειάς του αποδεδειγμένα οριακά καλύπτονται από το εισόδημά του, με συνέπεια να μην μπορεί να ανταποκριθεί στον επιβληθέντα φόρο.

Ο πολίτης έχει 16 παιδιά, από τα οποία τα 12 ζουν μαζί του και υποστηρίζει ότι αδυνατεί να πληρώσει για το 2014 φόρο εισοδήματος 31.652,24 ευρώ που του έχει καταλογιστεί.

Η Ολομέλεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της.

Συντάκτης:
Μαρία Δήμα

Leave a Reply