20160209_113720

«Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τόσο για την Ελλάδα και τη Γερμανία, όσο και για το μέλλον της Ευρώπης η ανάπτυξη και ενίσχυση της Ελληνογερμανικής φιλίας είναι ιδιαίτερα σημαντική» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας με το Δήμαρχο του Steinach και Συντονιστή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης κ. Frank Edelmann, το Διευθυντή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Ελλάδα κ. Χρήστο Λαζαρίδη και τη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, στην έδρα της Περιφέρειας την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016.

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η προετοιμασία της 6ης Διάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το Νοέμβριο 2016, όπως αποφασίστηκε στην 5η Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2015 στο Βερολίνο.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε την ανάγκη να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων, το οποίο αφενός θα βασίζεται σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, αφετέρου, θα έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Ελληνογερμανικής φιλίας.

«Οι Περιφέρειες της Ελλάδος και οι Επαρχίες της Γερμανίας μπορούν να αποτελέσουν τους θεσμικούς εγγυητές αυτής της προσπάθειας, αφού συνιστούν θεσμούς σταθερούς που εμπνέουν ασφάλεια στους πολίτες και έχουν την ευθύνη, μέσα από το στρατηγικό τους σχεδιασμό, να υλοποιήσουν προγράμματα με άμεσους ωφελούμενους τους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό είναι επίσης βέβαιο ότι θα αμβλυνθούν αντιθέσεις και θα αποκλειστούν και θα αποδομηθούν οι ακραίες φωνές» σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τατούλης πρόσθεσε ακόμη ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία μαζί με τον Έπαρχο του Schwabisch Hall κ. Gerhard Bauer να προκαλέσει μια συνάντηση των Περιφερειαρχών της Ελλάδος και των Επάρχων της Γερμανίας, ώστε να υπάρξει μια κοινή αντίληψη και δράση στο μείζον ανθρωπιστικό πρόβλημα του μεταναστευτικού.

«Είναι αφελείς όσοι νομίζουν ότι αν υψωθεί ένα τείχος στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος θα λυθεί το πρόβλημα» τόνισε ο Περιφερειάρχης και χαρακτήρισε «θανάσιμο χτύπημα στην ψυχή της Ευρώπης το εμπόριο διακίνησης μεταναστών».