Περνάει καλά στη χώρα μας ο άνθρωπος κεραυνός και το δείχνει…