Σήμερα, στις 5 το απόγευμα, η επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», από την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Μεταξύ των 48 άρθρων, οι κρίσιμες για τους Δημοσίους και Δημοτικούς Υπαλλήλους Καθαριότητας προβλέψεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για,

  • τη διευθέτηση ζητημάτων δαπανών από ατομικές συμβάσεις για την Καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.,

  • την τροποποίηση των μεταβατικών και τελικών διατάξεων αναφορικά με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.