Το κέντρο μεταναστών ήταν το κύριο θέμα του τελευταίου συμβουλιου και ψηφίστηκε να γίνει παρέμβαση για το ζήτημα.