Σταυρέλης: Γιατί o Δήμος Κορινθίων να δίνει εκτυπώσεις στη Σπάρτη;

0
Καταγγελία του Νίκου Σταυρέλη για ανάρτηση στο Διαύγεια.

15.000 € για Φωτοτυπίες και Εκτυπώσεις στη Σπάρτη!!!!!
Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το Δήμο;
Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο 14.880 € για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις του Δήμου σε επιχείρηση στη Σπάρτη την τελευταία ημέρα του χρόνου, στις 31/12/2020.
Καλά, δεν υπάρχουν ανάλογες επιχειρήσεις στην Κόρινθο (βιβλιοπωλεία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες);
Πάνω από 10 επιχειρήσεις γνωρίζουμε εμείς. Κανένας δεν μπορούσε να αναλάβει αυτή την εργασία;
Ακόμα και οι φωτοτυπίες εκτός Κορίνθου;
Τα σχόλια περιττεύουν.

Leave a Reply