Σταθάκης: «Να εξαιρούνται οι δαπάνες για την ενέργεια από τον υπολογισμό του χρέους»

0


Ευρωπαϊκό ορισμό για την ενεργειακή φτώχεια, ειδική μέριμνα για τα νησιά, τεχνολογική ουδετερότητα των μηχανισμών που χρηματοδοτούν την επάρκεια ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εξαίρεση των δημόσιων δαπανών για την εξοικονόμηση ενέργειας από τον υπολογισμό του ελλείμματος και του χρέους, ζήτησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, κατά την τοποθέτησή του τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με θέμα το νομοθετικό πακέτο καθαρής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σταθάκης ζήτησε:

  1. Κάθε χώρα να διατηρήσει έναν βαθμό ελευθερίας ως προς την προσαρμογή της στο πακέτο της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, που να συνδέεται με τις ιδιαιτερότητες που έχει το ενεργειακό της μοντέλο, τις δυνατότητες συγκρότησης περιφερειακών αγορών και με τον βαθμό εκπλήρωσης των ενεργειακών στόχων για το 2020.

Επίσης, η περαιτέρω απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα να γίνεται με σταθερά και ισόρροπα βήματα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

  1. Απαιτείται μια χρυσή τομή ανάμεσα στην αναγκαιότητα του ευρωπαϊκού πλαισίου και στο δικαίωμα των κρατών-μελών να καθορίζουν το εθνικό τους ενεργειακό μείγμα. Σύμφωνα με αυτό, οι μηχανισμοί επάρκειας ισχύος πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και οι επενδύσεις σε επιμέρους τομείς να καθοδηγούνται από τα εθνικά σχέδια δράσης.

  2. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας κοινός και σαφής ορισμός της ενεργειακής φτώχειας, τόσο από την άποψη των κριτηρίων όσο και της μεθοδολογίας, που θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων μέτρων και πολιτικών αντιμετώπισής της.

  3. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας προϋποθέτει μία ενδελεχή μελέτη για το πώς τα νησιωτικά συστήματα της χώρας θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προτεινομένου πακέτου.

  4. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν τις δυνατότητες που έχουν οι εθνικές οικονομίες να κινητοποιήσουν τον ιδιωτικό τομέα προς την κατεύθυνση υλοποίησης των απαραίτητων δράσεων, καθώς επίσης και τις δημοσιονομικές δυνατότητές τους.

Ένα πρώτο θετικό βήμα θα ήταν οι όποιες δημόσιες δαπάνες προκύψουν, στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου, να μην συνυπολογιστούν στο χρέος και το έλλειμμα του προϋπολογισμού.

  1. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα προηγμένα βιοκαύσιμα είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι, ενώ η πολυπλοκότητα του συστήματος, όπως περιγράφεται στη νέα πρόταση Οδηγίας, μειώνει τη δυνατότητα ευελιξίας των κρατών-μελών.

Ταυτόχρονα, προκύπτει σοβαρό ζήτημα με την προτεινόμενη μετάβαση από τα συμβατικά στα προηγμένα βιοκαύσιμα, καθώς οι υφιστάμενες επενδύσεις στα συμβατικά βιοκαύσιμα θα απαξιωθούν και θα υπάρξει απώλεια θέσεων εργασίας με κοινωνικές επιπτώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απάντηση