Στα 72 εκατ. ευρώ το κόστος για την επαναπρόσληψη απολυμένων και υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

0

ImageHandler (3)

Διαβάστε το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας στη Βουλή

Στα 72 εκατ. ευρώ ανέρχεται σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» το κόστος για την επαναπρόσληψη απολυμένων και υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα.

Το νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων προβλέπει την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και την πρόσληψη περίπου 4.000 επιτυχόντων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ κατατέθηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας στη Βουλή.

Επίσης με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου νομιμοποιούνται στο δημόσιο περίπου 40.000 υπάλληλοι που μέχρι σήμερα είχαν σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ο διαχωρισμός των οποίων, σύμφωνα με το κείμενο, παραβίαζε συστηματικά τις σχετικές επιταγές του άρθρου 103 του Συντάγματος για σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο για όσους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το μέτρο αυτό δεν έχει κανένα μισθολογικό κόστος, αντίθετα συντελεί, όπως αναφέρεται, στον εξορθολογισμό της διοίκησης, διευκολύνοντας τον θεσμό της κινητικότητας.

Στο κεφάλαιο με τίτλο «αποκατάσταση αδικιών-επαναφορά προσωπικού-κινητικότητα» προβλέπεται η επανσύσταση υπηρεσιών και κλάδων που είχαν καταργηθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία αξιολόγησης. Καθιερώνει επίσης μια διαδικασία κινητικότητας, ούτως ώστε να καλύπτονται οι άμεσες ανάγκες του δημοσίου, τόσο από το προσωπικό αυτό, όσο και από αδιόριστους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.
Περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδίως επί θεμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Εθνικού Τυπογραφείου.

Διαβάστε το κείμενο του νομοσχεδίου

Διαβάστε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση

Leave a Reply