Σπούδασε σε έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως!

0

Το Ι.Ι.Ε.Κ. YMCA Athens City είναι μέλος του διεθνούς YMCA, ενός από τους μεγαλύτερους
ανθρωπιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται
στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κτίριο της YMCA στην οδό Ακαδημίας 36, προσφέροντας
πρόσβαση στους σπουδαστές του με όλα τα διαθέσιμα συγκοινωνιακά μέσα.
Σε μια σύγχρονη δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις, εργαστηριακές δομές και εξοπλισμό, παρέχει στους σπουδαστές του ένα
διαφορετικό περιβάλλον μάθησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας.
Σήμερα το Ι.Ι.Ε.Κ. YMCA Athens City, παρέχει δυνατότητα σπουδών σε 27 σύγχρονες
ειδικότητες υψηλής ζήτησης και απορροφησιμότητας από την αγορά εργασίας, υψηλού
επιπέδου και ποιότητας επαγγελματική κατάρτιση, αποτελώντας μια θερμοκοιτίδα δυναμισμού
και επαγγελματικής προοπτικής για τους νέους.
Το ποιοτικό σύστημα εκπαίδευσης του Ι.Ι.Ε.Κ. YMCA Athens City, οδηγεί με σιγουριά τους
αποφοίτους του στο δρόμο της επαγγελματικής καταξίωσης και επιτυχίας, όχι μόνο στην
ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά, μέσω του ισχυρού δικτύου της YMCA διεθνώς.
Το Ι.Ι.Ε.Κ. YMCA Athens City παρέχει στους αποφοίτους του:
 Ισχυρό Κρατικό Δίπλωμα
 Αναβολή Στράτευσης
 Επιπλέον Μοριοδότηση για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
 Έμμισθη Πρακτική Άσκηση
 Επιπλέον Πιστοποίηση ABC OFQUAL (Certificates In Diplomas Level 1,2,3,4,5)
 Δυνατότητα απόκτησης HND σε συνεργασία με το διεθνή φορέα πιστοποίησης
ABC Awards για συνέχιση σπουδών σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
Info: Ακαδημίας 36 & Ομήρου, 10672, Αθήνα, Τ. 2103249020, http://www.ymcacity.gr

 

Leave a Reply