Σοκ με μεγάλη επιχείρηση στην Κορινθία. Αναστέλλει τις εργασίες της και μένουν άνεργοι 55 εργαζομενοι

0

Παρότι η Sulfur έδειχνε ότι θα καταφέρει να ξεφύγει από τη γενικότερη κρίση του θυγατρική Ομίλου Μπερτζελετου.Ο όμιλος εταιρειών Δημ. Θ. Μπερτζελέτος & ΑΦΟΙ Α.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1893 και έχει στην ιδιοκτησία του σημαντικό αριθμό εταιρειών. Οι εταιρίες που ανήκουν στον όμιλο, όπως αναφέρεται στον διαδικτυακό τόπο του ομίλου είναι η Κρεντίν Ελλάς, η Μόρφατ, το Ελληνικόν Άλας, ΙΝΤΕΡΕΞΠΟΡΤ και η SULPHUR HELLAS.

Πλέον τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τους υπαλλήλους που μέσα στις μέρες των Χριστουγέννων καλεστηκαν να συζητήσουν με τη διοίκηση το μέλλον τους. 

Απάντηση