Σοκ… Φωτογραφίες του Γιάννη Μαρκελλου από Ρυτό, Άνω Αλμυρή…

0

Οι φωτογραφίες του Κορινθίου Γιάννη Μάρκελλου ενδεικτικές της κατάστασης στην περιοχή του Σαρωνικού…

Απάντηση