Σήμερα στο κέντρο της πόλης στις 19:30 διασκεδάζουμε στην Κόρινθο με τους Kings