Σήμερα 𝝥έ𝝻𝝿𝞃𝝶 𝟮𝟮.𝟭𝟮.𝟮𝟮 στο Χριστουγεννιάτικο χωριό του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής ΦΔήμου Κορινθίων

0

𝟭𝟲:𝟯𝟬 – 𝟭𝟴:𝟯𝟬 Ανιματέρ για παιχνίδια
𝟭𝟲:𝟯𝟬 – 𝟭𝟵:𝟯𝟬 Ξωτικό για face painding
𝟭𝟲:𝟯𝟬 – 𝟭𝟵:𝟯𝟬 Ξωτικό για μπαλονοκατασκευές

Leave a Reply