Σίδερα παγίδες έξω από το δικαστικό Μέγαρο Κορινθου

0

Άλλη μια από τις γνωστές άρπα κόλα δουλειές.

Σίδερα στη μέση του πεζοδρομίου που τη νύχτα είναι σαν να έχουν στήσει παγίδες… Να δούμε ποιος θα την πατήσει…

Απάντηση