Σεμινάριο Τεχνικές Πωλήσεων και Επικοινωνία

0

Μία πολύ ενδιαφέρουσα εσπερίδα στο Επιμελητήριο Κορινθίας εντελώς δωρεάν για τα μέλη του με τίτλο

Τεχνικές Πωλήσεων και Επικοινωνία

Στην εναρκτήρια εκδήλωση ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ευχαρίστησε το Συντονιστή του σεμιναρίου κ. Ιωάννη Ζισιμάτο που ήρθε να παρουσιάσει το σεμινάριο καθώς και και τη συνεργάτιδά του, την κα Ουρανία Θεοδώρου, που τους έφερε σε επαφή.

Τα ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας, σε συνεργασία με την εταιρία ZISIMATOS MANAGEMENT , απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν την επιχειρηματική δραστηριότητα τους και εργασιακή τους απόδοση βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και στις Πωλήσεις.

Ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει 5 αυτοτελείς ενότητες.

Ο Σκοπός του είναι Η ανάδειξη των τάσεων και προκλήσεων στη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα απαντηθούν μια σειρά από επίκαιρα ερωτήματα, όπως:

Πως αναπτύσσουμε SMART στόχους για την επιχείρηση μας (Specific – ακριβής, Measurable – μετρίσιμος, Achievable – εφικτός, Realistic – Ρεαλιστικός and Time-bound – χρονικά προσδιορισμένος);

Πώς αυξάνουμε τις πωλήσεις και δημιουργούμε αφοσιωμένους πελάτες;

Ποιοι οι παράγοντες διαμόρφωσης αποτελεσματικής εταιρικής κουλτούρας και ομαδικού κλίματος;

Πώς να επανασχεδιάζουμε ρόλους, αρμοδιότητες, εργασίες και διαδικασίες που απαιτούν βελτίωση;

Ποιες οι τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης ανθρώπων; ποια είναι η σημασία mentoring & coaching στις επιχειρήσεις;

Επεσημανε πως η διοίκηση και τα στελέχη του επιμελητήριου ειναι πάντα κοντά στα μέλη αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να δημιουργήσει ή να βελτιώσει την επιχείρησή του.

Στόχος είναι να επιτευχθούν τα μέγιστα οφέλη για το συμφέρον των μελών και της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Leave a Reply