Σεισμός στην Κορινθία…

0

Ιδιαίτερα αισθητός στην Κορινθία… Κοντά στον Ισθμό.

Το ρήγμα της 22/4/1928
μας έδωσε ενα 2,7 πριν απο λίγο.

Location: 10 Km SE from Corinth
Magnitude: 2.7 ML
Origin Time: 22/04/2021

Leave a Reply