Ιδιαίτερα αισθητός έγινε στους κατοίκους της Κορίνθου.