Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμου Βέλου-Βόχα για την αντιμετώπιση της αποκομιδής των απορριμμάτων

0

belo

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Βέλου-Βόχα, με ομόφωνη απόφαση του Δ. Σ Βέλου-Βόχα, εξαιτίας του προβλήματος με τα προβλήματος αποκομιδής των απορριμμάτων
Εξαιτίας της Απόφασης του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 1/2015 για τη διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΚΙΑΤΟΥ και της μη αποκομιδής των απορριμμάτων θα προταθεί η υποβολή του παραπάνω αιτήματος προκειμένου αφενός η Περιφέρεια Πελοποννήσου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς βάσει των αρμοδιότητων της για την αντιμετώπιηση του θέματος αφετέρου ο Δήμος να αποκτήσει ευελιξία κινήσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμου Βέλου-Βόχα για την αντιμετώπιση της αποκομιδής των απορριμμάτων. video

Leave a Reply