Σε 12 δόσεις ο φόρος εισοδήματος – “Διευκόλυνση”… με τόκο!

0

EFORIES_533_355_533_355

Τη συνταγή… κάλιο πέντε και στο χέρι αποφάσισε να εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να φέρει “ζεστό” χρήμα στα κρατικά ταμεία. Σε 12 δόσεις θα μπορούν να πληρώσουν φέτος οι πολίτες το φόρο εισοδήματος ή όποιον άλλο φόρο δεν μπορούν να καταβάλουν εγκαίρως! Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό είναι πως το ποσό που υπολείπεται… τοκίζεται!

Σύμφωνα με αρμόδιους παρα΄γοντες του υπουργείου , η νομοθεσία επτρέπει την τμηματική καταβολή φόρων σε 12 δόσεις (ή ακόμα και σε 24, σε εξαιρετικές περιπτώσεις), προτού καν γίνουν οι φόροι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Απαιτούμενο είναι να αποδείξει ο φορολογούμενος την αδυναμία έγκαιρης καταβολής τους με τις προβλεπόμενες δόσεις.

Όποιος φορολογούμενος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να είανι συνεπής απέναντι στο χρονοδιάγραμμα των 3-6 δόσεων που προβλέπεται, έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει τις οφειλές του σε 12 μηνιαίες δόσεις, πολύ πριν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες.

Για παράδειγμα: Εάν ένας φορολογούμενος υποβάλει φέτος τη φορολογική του δήλωση τον Ιούλιο και από την άμεση εκκκαθάριση που θα γίνει μέσω του TAXISnet διαπιστώσεις πως το ποσό που πρέπει να πληρώσει είναι 3000 ευρώ και πρέπει να το καταβάλει σε τρεις δόσεις, 1000 ευρώ έκαστη (στις 31/8, 30/9 και 30/11), έχει το δικαίωμα να ζητήσει η εξόφληση του ποσού να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με την υποβολή αίτησης υπαγωγής στην “πάγια ρύθμιση” πολύ προτού λήξει η προθεσμία υποβολής της πρώτης δόσης.

Μπορεί, δηλαδή, να υποβάλει τη σχετική αίτηση στις 30 Ιουλίου και να πληρώσει το 1/12 της οφειλής του, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 250 ευρώ, αντί το 1/3 που ισοδυναμεί με 1000 ευρώ.

Όμως, το υπόλοιπο ποσό της κανονικής πρώτης δόσης, δηλαδή αυτό των 750 ευρώ, θα καταστεί αυτόματα από 1/8/2015 ληξιπρόθεσμο και θα επιβαρύνεται με μηνιαίο τόκο 0,7% για όσο μένει ανεξόφλητο.

Πηγή: Εφημερίδα Δημοκρατία

Απάντηση