Σας ενδιαφέρει: Έτσι θα καταφέρετε να πάρετε επίδομα 1.000 ευρώ!!! (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

0

Ξεκινάει το πρόγραμμα που επιτρέπει σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να..Άγκυραwww.kamikaze.gr__7

εγκαταστήσουν ατομικό (ή και κοινόχρηστο) λέβητα φυσικού αερίου εξασφαλίζοντας επιδότηση που κυμαίνεται από τα 1000 ευρώ (για τις περιπτώσεις εγκατάστασης ατομικού λέβητα) και φτάνει μέχρι τα 5500 ευρώ (για τις περιπτώσεις πολυκατοικιών)

Όλη η διαδικασία, καθορίζεται σε απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στο ΦΕΚ και τίθεται άμεσα σε ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν. Ναι μεν το ΦΕΚ καθορίζει ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την 30η Απριλίου, ωστόσο καθίσταται σαφές ότι σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλο ενδιαφέρον, η διαδικασία θα κλείσει πολύ νωρίτερα. Ο προϋπολογισμός της δράσης φτάνει στα 15 εκατομμύρια ευρώ ενώ δικαίωμα ένταξης θα έχουν οι ιδιοκτήτες τα ακίνητα των οποίων πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να τι αναφέρεται στο ΦΕΚ

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,

β) έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως κατοικία, και όχι ως επαγγελματικός χώρος, σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία,

γ) έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24/09/2014 δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

− Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

− Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30/06/2014.

− Βρίσκεται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την αρμόδια Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της περιοχής.

− Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη πρέπει τουλάχιστον το 50% των θερμαινόμενων, από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Πηγή:ingossip.gr

Leave a Reply