Σαρωτικοί έλεγχοι του υπουργείου Οικονομικών

0

dimosio324

Σε φορολογικό έλεγχο δεκάδων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προχωρά τουπουργείο Οικονομικών.

Με εντολή του αναπληρωτή υπουργού Δημήτρη Μαρδά, συστήνονται κλιμάκια για έλεγχο σε οικονομικές υπηρεσίες δήμων,αλλά και Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Μουσείων που έχουν λάβει κρατικές επιχορηγήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, έργο των κλιμακίων είναι:

  • Να ελέγξουν αν τηρείται με συνέπεια το Μητρώο Δεσμεύσεων
  • Να εξακριβώσουν την ορθότητα των ποσών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που υποβάλλονται στο Γ.Λ.Κ. μέσω των μηνιαίων δελτίων
  • Να ελέγξουν αν υπάρχουν σωρευμένες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις αιτίες που τις δημιούργησαν
  • Να συμβάλλουν στην κατά προτεραιότητα πληρωμή οφειλών σε εταιρείες παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κ.λπ.

Τα εν λόγω Κλιμάκια συγκροτούνται από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως συντονιστής. Οι υπάλληλοι που μετέχουν στα κλιμάκια ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων.

Leave a Reply