Απολαυστε τον τρόπο που σχολίασαν στο ΟΤΙΝΑΝΑΙ το κλείσιμο των σχολείων δίνοντας απαντήσεις για τη δικαίωση των δημάρχων…