Πως γίνονται οι μεταφράσεις από τους επαγγελματίες του χώρου

0

Στην εποχή μας περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η εκμάθηση γλωσσών τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο που αφορά εμπορικές συναλλαγές όσο και σε προσωπικό που σχετίζεται με την εργασία, τις σπουδές ή άλλες δραστηριότητες. Σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ λαών, κρατών και φορέων είναι οι μεταφράσεις.

Όταν οι μεταφράσεις γίνονται επάγγελμα

Όταν κάποιος χρειάζεται τη μετάφραση ενός επίσημου εγγράφου είναι αναγκαίο να απευθύνεται σε κάποιον ειδικό μεταφραστή ή σε μεταφραστικό γραφείο. Οι επαγγελματίες μεταφραστές μπορούν με ειδικά εγχειρίδια και προγράμματα να αναλύουν και να εξετάζουν εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου.

Κάθε μεταφραστής μπορεί να εξειδικεύεται σε περισσότερες από μία γλώσσες-στόχους και σε συγκεκριμένο αντικείμενο. Δηλαδή κάποιος μεταφραστής που μπορεί να μεταφράσει άψογα ένα νομικό κείμενο, δεν μπορεί να μεταφράσεις εύκολα ένα λογοτεχνικό.

Μετάφραση και διερμηνεία

Αυτά τα δύο συχνά συγχέονται, όμως πρόκειται ξεκάθαρα για δύο διαφορετικά πράγματα. Οι μεταφραστές έχουν σαν κύρια ασχολία τους τον γραπτό λόγο, ενώ οι διερμηνείς τον προφορικό. Η εργασία που πρέπει να κάνει ο μεταφραστής είναι να συντάξει το περιεχόμενο, το οποίο θα πρέπει να φτάνει στον λήπτη αποτυπωμένο με ακρίβεια, έχοντας συμβουλευτεί όλους τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού. Μία τέτοια μετάφραση πρέπει να γίνεται, ακολουθώντας έρευνα όσον αφορά την ορολογία. Η διερμηνεία γίνεται σε διαφορετικό περιβάλλον και ο ρόλος της είναι να μεταφέρει τα λεγόμενα κάποιου σε διαφορετική γλώσσα. Επειδή ο λόγος είναι προφορικός, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές και δεν παίζει τόσο ρόλο η ακρίβεια αλλά η ταχύτητα. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις μεταφέρεται ένα γενικό νόημα των λεγομένων των ομιλητών.

Στο μεταφραστικό γραφείο Alphavitos μπορείτε να βρείτε όλες τις αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης από επαγγελματίες του χώρου. Με τοποθεσία την Θεσσαλονίκη και πολλά χρόνια εμπειρίας στον χώρο, το γραφείο εξυπηρετεί το κοινό του με ταχύτητα και επαγγελματισμό τόσο σε απλές μεταφράσεις όσο και σε πιο σύνθετες υπηρεσίες όπως είναι ιατρικά, νομικά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Απάντηση