Πως φτιάχνουμε ένα σωστό μηχανογραφικό ;

0

Πως φτιάχνουμε ένα σωστό μηχανογραφικό;
Τι πρέπει να προσέξουμε ώστε η συμπλήρωσή του να οδηγήσει σε μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;
1. Να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό με κυριότερο κριτήριο τα ενδιαφέροντα μας και τις επιθυμίες μας .Είναι καλό να έχουμε πραγματοποιήσει ένα ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού πριν συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό .
2. Να ερευνήσουμε όλα τα τμήματα των επιστημονικών πεδίων που έχουμε επιλέξει ,να «ψάξουμε » τους οδηγούς σπουδών των τμημάτων στο διαδίκτυο , καθώς και να μάθουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών .
3. Να δηλώσουμε ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ .Ανεξάρτητα από τον βαθμό πρόσβασης που έχουν οι υποψήφιοι, είναι συνετό να «σταυρώσουμε » όλα τα τμήματα που ανήκουν στα επιστημονικά πεδία της επιλογής τους .
Εχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μαθητές να συμπληρώνουν πολύ λίγες σχολές και με κάποιες αυξομειώσεις στις βάσεις να μην επιτυγχάνουν την πρόσβαση τους στη ανώτατη εκπαίδευση .
4. Να Ομαδοποιήσουμε τις σχολές και να τις ιεραρχήσουμε ανάλογα με τα κριτήρια που θέτουμε όπως :
Α) επιθυμίες μας ,Β) πόλη φοίτησης , Γ) οικονομικά δεδομένα οικογένειας ,Δ) αντιστοιχία τμημάτων σε περίπτωση μετεγγραφής .

5. Να έχουμε υπόψη μας ότι κανένα τμήμα δεν μπορεί να εγγυηθεί πλέον με σιγουριά την πλήρη και άμεση απορρόφηση των πτυχιούχων του. Στους επίσημους και ανεπίσημους καταλόγους ανεργίας και ετεροαπασχόλησης συμμετέχουν με μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά όλες ανεξαιρέτως οι ειδικότητες στις οποίες παραπέμπουν οι σπουδές όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων – ΤΕΙ.
6. Δηλώνουμε σχολές με όσο το δυνατό ευρύ γνωστικό αντικείμενο .

Μαρίνης Παναγιώτης Μαθηματικός Κόρινθος Απ. Παύλου 19 27410-73100
Μαρίνης Παναγιώτης  Μαθηματικός  Κόρινθος
Απ. Παύλου 19   τηλ  6972019540

11895190_701137393351248_534781271271457973_o

Απάντηση