Ψέμματα και μυθοι για τα έργα 

0

Επειδή πολλά ακούγονται από συγκεκριμένους κύκλους περί Δημοτικού Εργολάβου και την οικονομική μου σχέση με το Δήμο Κορινθίων και τη Δημοτική Αρχή Πνευματικού ενημερώνω τους συνδημότες μου αλλά και τους λασπολόγους ότι τα πολλά έργα που έχω αναλάβει από 1/1/2007 μέχρι 2/4/2014 , όταν δεν είχα καμία απολύτως  σχέση με τη Δημοτική Αρχή (ούτε είχα εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, ούτε ήμουν υποψήφιος) και επί συνολικού τεχνικού προγράμματος του Δήμου στην οκταετία αυτή περίπου 60.000.000 €  είναι μόνον τα εξής και αυτά ύστερα από διαγωνισμούς:

2007              -0-

2008              -0-

2009              -0-

2010            119.195 € (4 έργα)

2011            23.894,35 € (1 έργο)

2012            74.381,71 € (2 έργα)

2013            105.771,73 € (6 έργα)

2014               -0–           

ΣΥΝΟΛΟ        323.242,79 €

Στις τιμές περιλαμβάνονται οι σχετικές εργολαβικές κρατήσεις, οι οποίες δεν είναι και λίγες.

Από την εκλογή μου  στο Δημοτικό Συμβούλιο (ανάληψη καθηκόντων 1/9/2014) μέχρι σήμερα ούτε έχω αναλάβει κανένα έργο, ούτε άλλωστε θα μπορούσα.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.

                        ΚΟΡΙΝΘΟΣ  14/12/2017

                        ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Leave a Reply