Πρωτοβουλίες για τα αγροτικά του Φάνη Κουρεμπέ

0

koyrempes

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Βαγγέλη Αποστόλου ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των παραγωγών του νομού

για καταχώριση ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη της ονομασίας «Φάβα

Φενεού», στο μητρώο των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και

Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ), το οποίο θα δώσει ώθηση και

αξία σε μία σημαντική παραδοσιακή καλλιέργεια.

  1. Ο ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές που προξενήθηκαν στις καλλιέργειες όλης της έχει καταβάλει

μέχρις τις 30/4 /2015 αποζημιώσεις ύψους 99,4 εκ.ευρώ.

Αντιστοίχως για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους

4,2 εκ. ευρώ.

Άμεσα έως τέλη Μαΐου θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς και

κτηνοτρόφους περίπου 25,5 εκ. ευρώ (25 εκ. για φυτική παραγωγή και 400.000 για

ζωικό κεφάλαιο) για τις ζημιές που έχουν υποστεί.

Οι επόμενες πληρωμές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό

σύμφωνα με τον προγραμματισμό των υπηρεσιών του διαμορφώνεται ως εξής:

Φυτική Παραγωγή Ζωικό Κεφάλαιο

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 10.000.000 200.000

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 15.000.000 200.000

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2015 12.000.000 200.000

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2015 1.000.000 200.000

ΣΥΝΟΛΟ 38.000.000 800.000

Με βάση τα ανωτέρω, διασφαλίζεται η πλήρης αποζημίωση των ζημιών φυτικής

παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου που σημειώθηκαν το 2014.

Γραφείο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

Φάνη Κουρεμπέ

Leave a Reply