Πρωτοβουλία Πολιτών: Όχι στα ημιτελή έργα και στις κακοτεχνιες

0

image

Στα υπό κατασκευή έργα που καθυστερούν, τον Ξηρια αλλά και τα πολλά έργα που ενώ ολοκληρώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ήδη παρουσιάζουν προβλήματα αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Leave a Reply