Πρώτος και στην Κορινθία ο Τατούλης

0

Ενσωμάτωση
Τελευταία Ενημέρωση
27-05-2019 15:05:09
Σε 314 από 318 98,74%
Εγγεγραμμένοι 140.199
Ψήφισαν 89.420 63,78%
Έγκυρα 83.744 93,65%
Άκυρα 3.405 3,81%
Λευκά 2.271 2,54%
Αποχή 50.779 36,22%

Leave a Reply