Πρωτιά απορρόφησης στα κονδύλια του ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις και απασχόληση

0

Νέα σημαντική πρόοδος στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ σημειώθηκε το πρώτο τετράμηνο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα μάλιστα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα 2 πιο μεγάλα Ταμεία της ΕΕ που το τροφοδοτούν και στηρίζουν έτσι επιχειρήσεις και απασχόληση.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Τσακίρης παράλληλα επιχειρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να στείλει, ακόμη και σήμερα, στις Βρυξέλλες το νέο Σχέδιο για το ΕΣΠΑ 2021-2027. Και τούτο με στόχο η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα στην οποία θα εγκριθεί, επιτυγχάνοντας έτσι ενεργοποίησή του και εισροή κονδυλίων εντός του έτους.

Η απορρόφηση του υφιστάμενου ΕΣΠΑ
Για την υφιστάμενη περίοδο τα στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι στην Ελλάδα το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ φτάνει πλέον στο 70% περίπου ή στα 14,8 δισ. ευρώ περίπου. Έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το τέλος του 2020 (64%) και πολύ περισσότερο από το τέλος του 2019 (43%) και το τέλος του 2018 (33%). Χωρίς τη προκαταβολή φτάνει στο 57%. Τα στοιχεία της ΕΕ καταγράφουν την Ελλάδα ως το κράτος μέλος με την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη σε όρους απορρόφησης κονδυλίων μετά την Ιρλανδία και με την Αυστρία (με ποσοστά απορρόφησης 82% και 77% αντίστοιχα).

Ανά ταμείο της ΕΕ η επίδοση διαφοροποιείται. Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, δηλαδή από το όχημα το οποίο χρηματοδοτεί κυρίως επενδύσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, η επίδοσή της Ελλάδος είναι η υψηλότερη πανευρωπαϊκά με ποσοστό 76% περίπου. Έχει απορροφήσει τα 6,9 δις ευρώ επί συνόλου 9,1 δις ευρώ που δικαιούται. Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επίσης οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ καλές με το ποσοστό απορρόφησης είναι στο 75% περίπου (δηλαδή έχει λάβει τα 2,9 δις ευρώ επί συνόλου 3,9 δις ευρώ που δικαιούται). Οι εν λόγω επιδόσεις συνδέονται και με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της απασχόλησης που καλύπτονται από ανάλογα προγράμματα.

Χαμηλότερες (αν και πολύ αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν) είναι οι επιδόσεις στο Ταμείο Συνοχής (στο 53%) αλλά και σε άλλα ταμεία όπως στο πρόγραμμα Αλιείας (που παραδοσιακά έχει χαμηλότερους ρυθμούς υλοποίησης). Και έτσι ο μέσος όρος απορρόφησης διαμορφώνεται στο 70% περίπου.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι σε όρους κοινοτικής συνδρομής δηλαδή επί του συνόλου των 21,4 δισ. ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα την περίοδο 2014-2020 από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Σε όρους συνολικού κόστους δηλαδή μαζί με την και με τη δημόσια δαπάνη και άλλες ιδιωτικές πηγές το ποσό φτάνει στα 26,26 δισεκατομμύρια ευρώ και το ποσοστό απορρόφησης είναι και αυτό υψηλό.

Επενδύσεις και μέτρα στήριξης 5,1 δισ.
Η μεγάλη επιτάχυνση που παρατηρήθηκε όλο το τελευταίο διάστημα στο ΕΣΠΑ συνδέεται τόσο σε σχέση με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται, όσο και με τα μέτρα στήριξης τα οποία χρηματοδοτούνται σε κάποιο βαθμό μέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας που κατατέθηκε προ ημερών στις Βρυξέλλες αναμένεται να καλύψει δαπάνη 5,1 δισ. ευρώ περίπου από το ΕΣΠΑ, περιλαμβανομένων και των εργαλείων που προωθούνται στην αγορά μέσα στον Μάιο για την εστίαση, τον τουρισμό, τα γυμναστήρια, τους δικηγόρους και τους παιδότοπους.

Η επιτάχυνση επιχειρείται να διατηρηθεί και στη νέα προγραμματική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης, Γιώργου Τσακίρη επιχειρούν να οριστικοποιήσουν ακόμη και σήμερα και να στείλουν στις Βρυξέλλες προς έγκριση ένα νέο σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ούτως ώστε να δοθούν οι τελικές απαντήσεις και να μπορέσει να οριστικοποιηθεί ακόμη και πρώτο ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

πηγη

Leave a Reply