Προτάσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις στη νεοελληνική γλώσσα από το φροντιστήριο φιλολογικών της Γιώτας Μπαγκα

0

Α.1. Η επιστήμη ως διανοητική προσπάθεια διαφοροποιείται από την τεχνολογία που εστιάζει στην πρακτική ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν η επιστήμη εκφράζει υψηλούς  σκοπούς που δεν επιβεβαιώνονται όμως από την σύγχρονη ιστορία, καθώς  η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος προβληματίζουν, αφού  συμβαδίζουν με τα πνευματικά και ηθικά πρότυπα της εποχής μας. Έτσι είναι αμφίβολο,  αν η τεχνολογία βοήθησε τον εξανθρωπισμό του σύγχρονου ανθρώπου, λόγω των σύγχρονων δεδομένων.  Βαρύτατη είναι  επομένως η  ευθύνη του επιστήμονα για την ορθή χρήση  επιστήμης και των αποτελέσματα της, ώστε να μην αποβούν επιβλαβή για τον άνθρωπο. Σήμερα, όμως  οι αποφάσεις για τη χρήση των επιτευγμάτων της επιστήμης απομακρύνονται από τον  επιστήμονα  γι αυτό και απαιτείται ο ηθικός εξοπλισμός του με ανθρωπισμό και υψηλά ιδανικά.

Β.1. Λάθος – Λάθος – Σωστό- Σωστό – Σωστό.

Β.2. α) Αιτιολόγηση: αιτιολογείται γιατί δεν ταυτίζεται η επιστήμη με την τεχνολογία. Η αιτιολόγηση εισάγεται με ον αιτιολογικό σύνδεσμο διότι.

Σύγκριση – αντίθεση : συγκρίνεται η επιστήμη με την τεχνολογία ως προς τους στόχους τους. Η σύγκριση επιτυγχάνεται με το ενώ

Παράδειγμα: η άποψη του Αϊνστάιν

Β.2. β) βέβαια = επιβεβαίωση, εάν =προϋπόθεση, όμως = αντίθεση, για τούτο = αιτιολόγηση, δηλαδή = επεξήγηση

Β.3. α) αέναος = διαρκής, ασταμάτητος, αδιάκοπος  προσηλωμένη = αφοσιωμένη, απορροφημένη εγείρουν = προβάλλουν, θέτουν αλλοτριώνουν = αποξενώνουν , αλλοιώνουν καταστρεπτικό = ολέθριο, βλαβερό.

Β.3. β) συγκεκριμένο  ≠ αφηρημένο, αόριστο βελτίωσε ≠ χειροτέρευσε, επιδείνωσε ευθύνη ≠ ανευθυνότητα  υλική ≠ πνευματική, άυλη, θεωρητική   ελευθερία ≠ σκλαβιά, ανελευθερία, υποδούλωση, χειραγώγηση.

Β.4 α) Με τη χρήση του ασύνδετου σχήματος ο συγγραφέας επιτυγχάνει να δώσει δύναμη στο λόγο, ζωντάνια, παραστατικότητα και έμφαση στο περιεχόμενο.

Β.4. β) Με τη χρήση του ρητορικού ερωτήματος στο συγκεκριμένο απόσπασμα  ο συγγραφές επιτυγχάνει:

 • Εκφράζει τον προβληματισμό του

 • Μεταφέρει τον προβληματισμό του στο δέκτη (αναγνώστη)

 • Προσελκύει την προσοχή του αναγνώστη

 • Δίνει έμφαση στο περιεχόμενο των λόγων του

 • Επιτυγχάνει την νοηματική σύνδεση με το περιεχόμενο της επόμενης παραγράφου ( συνεκτικότητα)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Επικοινωνιακό πλαίσιο: προφορική εισήγηση, επομένως απαιτείται προσφώνηση : Αγαπητό ακροατήριο, αγαπημένοι μου δάσκαλοι, συμμαθητές και γονείς…. Και επιφώνηση : Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας

Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: προστασία του περιβάλλοντος, αποκατάσταση ζημιών που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος με τη δράση του, αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας, αξιοποίηση αειφόρων μορφών ανάπτυξης, ανακύκλωση σκουπιδιών, προστασία ζώων και φυτών υπό εξαφάνιση ( Βιοτεχνολογία, Γενετική).

 • ΙΑΤΡΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ: αντιμετώπιση ασθενειών που ταλάνιζαν τον σύγχρονο άνθρωπο, μεταμοσχεύσεις, σύγχρονα φάρμακα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δύσκολες ασθένειες, εμβολιασμός, αντιμετώπιση παιδικής θνησιμότητας, αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

 • ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ: δυνατότητα σύγχρονων καλλιεργειών, περισσότερα τρόφιμα, αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας στον κόσμο με νέες βιοτεχνολογίες σε φυτικά και ζωικά τρόφιμα.

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: διάχυση και εκδημοκρατικοποίηση της γνώσης μέσω της τεχνολογίας, δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση, η γνώση δεν αποτελεί πλέον προνόμιο των ισχυρών, συνεργασία επιστημόνων από όλο τον κόσμο, αλληλεπίδραση ανθρώπων και πολιτισμών, προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας ατόμων, ομάδων, κρατών.

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: ανέσεις με τα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα, λιγότερος μόχθος, περισσότερος και ποιοτικότερος ελεύθερος χρόνος, ανάπτυξη της Τέχνης και διάχυσή της σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.

Β  ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΗΘΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

 • ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: Συναίσθηση του πραγματικού ρόλου της επιστήμης ως υπηρέτη του ανθρώπου ως άτομο και ως σύνολο, έλεγχος της τεράστιας δύναμης που δίνει η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, ώστε να μη στραφούν ενάντια στον άνθρωπο και ώστε να μην επιτραπεί η χρήση τους αποκλειστικά ως εμπορεύσιμο αγαθό.

 • ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: οφείλει να προβλέπει τους κινδύνους από την κατάχρηση της επιστήμης , να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους για τους κινδύνους που ενδεχομένως προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση της επιστήμης και τεχνολογίας, να εργάζεται για την αποφυγή του πολέμου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εναντιώνεται σε κυβερνήσεις και πολιτικούς που παίρνουν αποφάσεις επιζήμιες για το σύνολο.

 • ΘΑΡΡΟΣ: Να μην αποσιωπά τους κινδύνους που εντοπίζει από την κακή χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας ή από τη εκμετάλλευση τους από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, να καταγγέλλει την πνευματική μονομέρεια και τους επιστήμονες που θυσιάζουν το ανθρώπινο συμφέρον μόνο και μόνο για την πρόοδο της επιστήμης τους

 • ΠΙΣΤΗ ΣΤΑ ΙΔΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ο επιστήμονας ως πολίτης της χώρας του και του κόσμου έχει καθήκον να υπηρετεί την δημοκρατία, την ελευθερία, την ανεκτικότητα, να μένει μακριά από το δογματισμό και το φανατισμό

Leave a Reply