ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

0

Άρθρο του ΑΡΗ ΣΚΟΥΡΤΗ*

«Για ένα έθνος, ο τρόπος διακυβερνήσεώς του έχει ασύγκριτα

μεγαλύτερη σημασία από τη μορφή του κράτους»

ΕΜ. ΚΑΝΤ

Την περασμένη Παρασκευή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΟΚΡΑ-ΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ, της Κίνησης Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία, με τις Γραμματείες Τομέων και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, πραγματοποίησε στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, συζήτηση ενόψει της κατάθεσης του Προϋπολογισμού του 2017.

Για τον περί ου ο λόγος Προϋπολογισμό του έτους 2017…

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ο) ουσ. <προϋπολογίζω> η πράξη του προϋπολο-γίζω, ο εκ των προτέρων υπολογισμός.

Ένας πίνακας δηλαδή, όπου προβλέπονται τα ετήσια έσοδα και έξοδα οικονομικού οργανισμού (επιχείρησης, Δήμου, κράτους ή νομικού προσώ-που).

Το σύνολο δηλαδή εσόδων και εξόδων…

Έτσι, αναγιγνώσκοντας τον υπό κατάθεση προϋπολογισμό, θα τολμή-σουμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις και να καταθέσουμε κάποιες απόψεις – προτάσεις, χωρίζοντάς τα σε δύο μέρη. Πρώτον, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι και δεύτερον το τεχνικό.

Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός του 2017, αναφέρει:

  • Τα 3.051,0 εκατ. των εσόδων προκύπτουν από φορολογικά μέτρα που έχουν ψηφισθεί και εφαρμόζονται ήδη και από αυτά που θα εφαρμοστούν από 1-1-2017 (νέοι φόροι). Αφορούν τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων (αυξήσεις συντελεστών, προκαταβολή φόρου, μείωση αφορολογήτου κλπ.), τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων (Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ.) και τους νέους φόρους κατανάλωσης.
  • Το 960,4 των δαπανών προκύπτουν από την περικοπή αθροιστικά κατά 1.831,4 εκατ. δαπανών που αφορούν κατά κύριο λόγο συντάξεις και κοινωνικές παροχές (586,3 εκατ. μόνο από το ΕΚΑΣ), αφαιρου-μένων των προβλεπόμενων παροχών 871 εκατ. (571 εκατ. ΚΕΑ, 300 εκατ. κοινωνικές δράσεις), τα οποία όμως δεν αποτυπώνονται στους αντίστοιχους φορείς.
  • Τα έσοδα από νομικά πρόσωπα προβλέπονται μειωμένα κατά 242 εκατ., καθώς όπως εκτιμά η Εισηγητική Έκθεση, θα συμψηφιστεί η αυξημένη προκαταβολή του 2016.
  • Όμως, τα έσοδα από φυσικά πρόσωπα προβλέπονται αυξημένα κατά 1,161 δις.
  • Τα Έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπονται αυξημένα κατά 1,335 δις (κατά 769 εκατ. ο Φ.Π.Α. και κατά 712 εκατ. οι λοιποί φόροι κατανάλωσης).
  • Από την αύξηση κατά 2,102 δις των άμεσων και έμμεσων φόρων το 2016, σε σχέση με το 2015 (δηλαδή από την υπερφορολόγηση), προκύπτει το αναμενόμενο πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 κατά 1,9 δις ή 1,09%.
  • Το προβλεπόμενο πλεόνασμα του 2017 κατά 3,687 δις ή 2,0% του ΑΕΠ, θα προέλθει επίσης από τους πρόσθετους φόρους (1,161 + 1,335 = 2,496) και τις περικοπές πρωτογενών δαπανών κατά 1,431 δις (από 45.416 δις σε 43.986 δις).
  • Δεν τεκμηριώνεται από πουθενά η κυβερνητική προπαγάνδα για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, το αντίθετο μάλιστα (π.χ. ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, Επίδομα Ανεργίας κλπ.).
  • Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών Φ.Κ.Α. (1,506 δις μείον τις μεταφερόμενες των Δ.Υ. 664 εκατ.).
  • Η εμφανιζόμενη αύξηση της δαπάνης για συντάξεις οφείλεται στη μεταφορά των συντάξεων του Δημοσίου στο Ε.Φ.Κ.Α.

Δυστυχώς, ολόκληρο το κείμενο του προϋπολογισμού του 2017, στο σύνολό του είναι φορομπηχτικό. Διαφαίνεται μέγας κίνδυνος ανατίναξης των Ασφαλιστικών Ταμείων. Αποτυπώνει τη φορομπηχτική και συντηρητική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης.

Το αποτέλεσμα του φετεινού προϋπολογισμού είναι στο σύνολό του αρνητικό.

Είναι πασιφανές πια, πως τούτη η υπερφορολόγηση μας οδηγεί με γεωμετρική πρόοδο στο χάος και στο έρεβος!…

Επιβάλλεται πια, τα χρηματοδοτικά εργαλεία να τα δούμε ως μοχλούς ουσιαστικής ανάπτυξης, που θα δημιουργήσουν μακροχρόνιες και βιώσιμες θέσεις εργασίας…

Επιβάλλεται ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης για την προσέλκυση επενδύσεων, τη φορολογική μεταρρύθμιση, τη σταθερότητα, για την ανάπτυξη με δουλειά και εργασιακά δικαιώματα, για τον κοινωνικό διάλογο και τις ΣΣΕ, για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, για όλες εκείνες τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.

Παρατηρούμε πια, πως πρόκειται για έναν προϋπολογισμό της συντή-ρησης, που είναι πέρα για πέρα φορομπηχτικός, όπως ήδη σημείωσα.

Η κυβερνητική προπαγάνδα λέγει πως δεν υπάρχουν νέοι φόροι!… Ψεύδονται ασύστολα για άλλη μια φορά. Υπάρχουν φόροι και σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό, δυστυχώς.

Νέα ήθη, νέα δεδομένα λοιπόν, από τους κυβερνώντες. Νέο μοντέλο. Φόροι, πάνω στους φόρους.

Δείχνουν πλεόνασμα 2% με αυτόν τον προϋπολογισμό!…

Ποία είναι η λογική τους;

Θα πάρετε τα χρήματα από τους φτωχούς, για να τα δώσετε στους πιο φτωχούς… Τι θα γίνει με τους αγρότες; Τους ελεύθερους επαγγελματίες; Με όλα τούτα τα εξοντωτικά μέτρα αυτού του προϋπολογισμού;

Οδηγούμεθα πια σε νέα αδιέξοδα. Όμως, οι πολίτες τους πήραν χαμπάρι.

Με όλη αυτή την πολιτική του, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει οριστικά διαζύγιο από τη ζώσα, προοδευτική παράταξη. Είναι γεγονός πως η συγκυβέρνηση αυτή έχει κλείσει οριστικά τον κύκλο της.

Το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και το πληρώσαμε ακριβά. Μας χρέωσαν τα πάντα.

Κατά συνέπεια, η συζήτηση του παρόντος προϋπολογισμού, γίνεται σε μία περίοδο γενικευμένης ανασφάλειας και μεγάλης πολιτικής ρευστότητας για την πορεία της χώρας, τη ζωή των πολιτών, αλλά και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Άπαντα τα μέτωπα είναι ανοιχτά και οι προβλέψεις, σφόδρα ανησυχη-τικές και δύσκολες. Η οικονομία αιμορραγεί από το συνδυασμό της ύφεσης και της φορολογικής αφαίμαξης. Η κοινωνία πάλλεται και επεσχάται υπό το βάρος των κοινωνικών προβλημάτων, την ανεργία, τις περικοπές των συντάξεων. Και τόσων άλλων, ων ουκ έστι αριθμός.

Οψόμεθα, όχι εις Φιλίππους, αλλά στη Βουλή!…

ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

___________________________

*   Ο κ. ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Απάντηση