Πρόστιμο 75.000 ευρώ στην εταιρεία «Τειρεσίας» από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

0

Πρόστιμο 75.000 ευρώ στην εταιρεία «Τειρεσίας» από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρείχε χωρίς άδεια τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων

Πρόστιμο 75.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εταιρεία «Τειρεσίας Α.Ε.» επειδή  την ενημέρωσε με καθυστέρηση έξι μηνών για την λειτουργία του νέου συστήματος παροχής πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς προς διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας πάσης φύσεως επιχειρήσεων με την ονομασία «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ).

Ο «Τειρεσίας» έθεσε σε εφαρμογή το ΤΣΕΚ τον Ιούνιο του 2013, χωρίς να λάβει προηγούμενα την απαιτούμενη άδεια από την Αρχή. Σε πρώτο στάδιο λειτουργίας του ΤΣΕΚ ο «Τειρεσίας» ξεκίνησε με την παροχή δεδομένων νομικών προσώπων.

Όμως, προχώρησε στο επόμενο βήμα το οποίο ήταν να παρέχει σε επιχειρηματίες φυσικά και νομικά πρόσωπα την δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων.

Σκοπός του ΤΣΕΚ είναι η παροχή «ορθών και επίκαιρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς για την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας των επιχειρηματιών».

Η Αρχή υπογραμμίζει στην απόφασή της  ότι ο  «Τειρεσίας» πλέον του ότι ενημέρωσε την Αρχή αφού έθεσε σε λειτουργία το ΤΣΕΚ, δεν ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους, όπως είχε υποχρέωση από το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997).

Όπως είπε ο  «Τειρεσίας» στην Αρχή η ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, γινόταν «μέσω του επιτηδευματία-αποδέκτη». Δηλαδή, αναφέρει χαρακτηριστικά η Αρχή ο «Τειρεσίας» «μετακυλύει ουσιαστικά τη δική του υποχρέωση στον εκάστοτε αποδέκτη δεδομένων».

Κατόπιν όλων αυτών, η Αρχή υπογραμμίζει ότι ο «Τειρεσίας» με τη λειτουργία του ΤΣΕΚ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση ενημέρωσης του ενδιαφερομένου που έχει από τη νομοθεσία πριν τη διαβίβαση των δεδομένων στον αποδέκτη.

Έτσι, η Αρχή αφού έλαβε υπόψη της την βαρύτητα των παραβάσεων του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την πλευρά του «Τειρεσία», αλλά και την προσβολή που επήλθε στα ενδιαφερόμενα -θιγόμενα  πρόσωπα, επέβαλλε πρόστιμο 75.000 ευρώ.

Με άλλη δεύτερη απόφασή της η Αρχή παρέχει άδεια λειτουργίας του συστήματος ΤΣΕΚ στην εταιρεία «Τειρεσίας» και θέτει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες πρέπει να λειτουργεί.

Leave a Reply