Πρόστιμα 60 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις για ανασφάλιστη εργασία

0

Πλέγμα αντικινήτρων με υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες και κινήτρων με ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των εργοδοτικών εισφορών εφαρμόζει το υπουργείο Εργασίας στη μάχη κατά της ανασφάλιστης εργασίας, που εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τον Οκτώβριο στο 19,08%.

Συνολικά, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2013 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2014, έχουν επιβληθεί πρόστιμα 60 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν ανασφάλιστους εργαζομένους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου «Αρτεμις». Συνολικά, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 29.079 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3.645 βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζομένους (ποσοστό 12,53%).

Σε σύνολο 157.085 εργαζομένων στις επιχειρήσεις όπου διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 5.751 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 3,66%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 59.916.741 ευρώ. Κατά τον Οκτώβριο 2014, εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και την ειδική υπηρεσία του ΙΚΑ (ΕΥΠΕΑ) και από τις 2.751 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζομένους οι 525 (ποσοστό 19,08%). Σε σύνολο 9.925 εργαζομένων στις επιχειρήσεις όπου διενεργήθηκαν έλεγχοι εντοπίστηκαν 884 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 8,91%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 9.391.498 ευρώ.

Το υπουργείο Εργασίας ισχυροποιεί τον θεσμικό έλεγχο της ανασφάλιστης εργασίας, με τροπολογία που ψηφίστηκε και αφορά στην υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Και αυτό διότι αποδείχθηκε στην πράξη ότι η δυνατότητα που υπήρχε για την τροποποίηση του ωραρίου με την απλή τήρηση του αθεώρητου βιβλίου αποτέλεσε για πολλούς εργοδότες εστία καταχρηστικών πρακτικών ελάχιστης ασφάλισης και καταστρατηγήσεων με τη μορφή της «ψευδομερικής απασχόλησης» ή και αδήλωτης εργασίας.

Με άλλη τροπολογία, θεσμοθετήθηκε το «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων – Περσέας», ώστε να επιβραβεύονται οι εργοδότες που τηρούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, το σύστημα «Περσέας» θα εντοπίζει τη συνεπή επιχειρηματικότητα και μεταξύ άλλων θα δίνει κίνητρα, όπως η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Τα κριτήρια ένταξης θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, συνεκτιμώντας τη διαχρονική και συστηματική συμμόρφωση με τις προβλέψεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και την έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας – ιδιαίτερα ως προς τη χρήση αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Leave a Reply