Προσοχή, σήμερα δεν κινδυνεύουν μόνο οι ηλικιωμένοι από….(7 φωτογραφίες)

0

61129_141324

Προσοχή, σήμερα δεν κινδυνεύουν μόνο οι ηλικιωμένοι από….γλίστρημα 
αλλά και νέοι άνθρωποι όπως μια νέα κοπέλα που παρά λίγο να χτυπήσει 
πολύ άσκημα αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό και αφού την σήκωσα 
συνέχισε τον δρόμο της.
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται ειδικά στα πεζοδρόμια με κάποιες πλάκες που γλιστράνε.

 

Απάντηση